Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Glavno vijeće

Članovi V. saziva Glavnog vijeća HSSMS MT:

 1. Armano Ljerka - KBC Sestre milosrdnice
 2. Vargović Damir - OB Virovitica
 3. Ćupić Dragana - Zadar
 4. Deković Silvana - OB Šibenik
 5. Farkaš Dijana - Čakovec
 6. Kucljak Gordana - OB Vinkovci
 7. Lončar Ivana - Bolnica Klenovnik
 8. Magdić Anka - DZ Slunj
 9. Marin Prižmić Iris - KBC Split
 10. Marinić Davorka - OB Sisak
 11. Matošić Tomislav - PB Rab
 12. Miletić Zdravko - OB Slavonski Brod
 13. Petrović Nela - OŽB Požega
 14. Pezelj Josip - Gospić
 15. Placento Harolt - OŽB Našice
 16. Enisa Božac - OB Pula
 17. Sambol Ljiljana - OB Koprivnica
 18. Serdarević Nermin - DZ Daruvar
 19. Šinjak Zoran - OB Zabok
 20. Večerin Ivan - OB Dubrovnik
 21. Vrbnjak Petra - KB Sveti Duh
 22. Vujević Mladenka - DZ SDŽ
 23. Zaninović Nataša - DZ Zagreb centar