Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

25. studeni – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
  25.11.2020.

25. studeni – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se odlukom Ujedinjenih naroda iz 1999. u znak sjećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske Republike koje je zbog njihovih aktivnosti i borbe za demokraciju i pravdu 25. studenoga 1960. dao pogubiti diktator Rafael Trujillo.

Obilježavanjem ovoga dana želi se ukazati na važnost senzibilizacije i osvještavanja javnosti o problemu nasilja nad ženama te doprinijeti jačanju odlučnosti žena da proživljeno nasilje prijavljuju kako bi se eventualno buduće nasilje spriječilo, a već počinjeno nasilje sankcioniralo na odgovarajući način.

U vremenima pandemije Covid -19 važno je istaknuti neizmjernu veliku ulogu žena u njezi i liječenju bolesnika.

Žene čine većinu radne snage u zdravstvu i njezi te su žene prve osobe koje reagiraju i koje su  svakodnevno u kontaktu s zaraženim ljudima, povećavajući svoju izloženost virusu.
Stoga se mora osigurati odgovarajuća zaštitna oprema, odgovarajući sigurnosni protokoli i radni uvjeti kako bi se osigurala zaštita radnika.

Zdravstvenim sektorom većinom dominiraju žene te je važno istaknuti činjenicu da je pandemija napala i žensko zdravlje stoga je nužno svim radnicama brinuti o zdravlju i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pandemija je također razotkrila nejednakosti i stereotipnu podjelu rada između žena i muškaraca. S jedne strane, žene sa stabilnim zaposlenjem koje su mogle zadržati posao i nastaviti raditi od kuće, suočene su sa povećanim dvostrukim teretom jer moraju uskladiti privatni i profesionalni životom čak i više nego prije pandemije.

Žene su također prezastupljene na slabo plaćenim i nesigurnim poslovima, bez ikakvog ili vrlo ograničenog pristupa socijalnoj zaštiti.

Pandemija je također dovela do porasta nasilja nad ženama. Stres, socijalni poremećaji, gubitak prihoda i smanjen pristup uslugama mogu pogoršati rizik od nasilja za žene.

U mnogim zemljama, gdje se uvode zatvaranja i zaključavanja, rizik od nasilja od strane partnera vjerojatno će se povećati.

Europska federacija sindikata (EPSU) uputila je zahtjeve prema europskim institucijama i nacionalnim vladama da uklone rodne razlike u društvu.
EPSU poziva organizaciju poslodavaca da se uvedu odgovarajuće promjene kako bi se osiguralo da svako radno mjesto bude pozitivno okruženje za sve.

Zahtjevi EPSU-a:

  • Ženska radna mjesta i osobna zaštitna oprema moraju biti dostupni svim ženama
  • Smanjite jaz u plaćama među spolovima
  • Zdravstvene usluge za žene su ključne usluge. Potrebno je financirati javne službe kako bi se osigurala dostupnost zdravstvenih usluga.
  • Istražite utjecaj COVID-19 u ustanovama za starije osobe i osobe s invaliditetom
  • Istražite utjecaj pandemije na mentalno zdravlje žena i uložite u usluge za njihovu podršku i zaštitu
  • Ne provodite nijedno financiranje Europske unije bez poštivanja ljudskih i ženskih prava
  • Potpišite i ratificirajte Konvenciju MOR-a 190
  • Potpišite i ratificirajte Istanbulsku konvenciju
  • Omogućite pravilnu primjenu Direktive o ravnoteži radnog života

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u svijetu se simbolično obilježava narančastom bojom, a Ujedineni narodi su ga ove godine posvetili jednakosti generacija i osudi silovanja. Kao i prethodnih godina, počevši od 25. studenoga, započet će i globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“  koja završava 10. prosinca kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. 

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja