Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
17.09.2013.

Obavijest o štrajku

Nastavno na sve aktivnosti vezane za organizaciju i provedbu štrajka o kojima ste već do sada vrlo dobro upoznati ovim putem Vas još jednom obavještavamo da štrajk mediicnskih sestara i medicinskih tehničara počinje u srijedu, 18 rujna 2013. godine i trajati će sve do ispunjenja zahtjeva koja je sindikat postavio Vladi Republike Hrvatske.

više...
17.09.2013.

Podrška Zbora udruge veterana hrvatskih gardijskih postrojbi

Brojnim pristiglim pismima podrške koje ovih dana pristižu na adresu Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara pridružuje se i Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi koji izražava potpunu potporu u svim akcijama u radu Sindikata.

više...
17.09.2013.

Nastavak socijalnog dijaloga

Dana 16. rujna 2013. godine Pregovarački odbor Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara odazvao se pozivu sa resornim ministrom na sastanak o socijalnom dijalogu.

više...
16.09.2013.

Mirenje sindikata i Vlade nije uspjelo

U nedjelju, 15. rujna 2013. godine održan je novi postupak  mirenja u Vladi između resornog ministarstva, Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara te Hrvatskog liječničkog sindikata koji je neuspješno završio.

više...
30.08.2013.

Podrška Matice hrvatskih sindikata

Dana 30. kolovoza 2013. godine Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara kao i Hrvatski liječnički sindikat dobili su pismo podrške od Matice hrvatskih sindikata u kojem podupiru napore i akcije koje se poduzimaju u cilju zaštite prava radnika u zdravstvu.

više...
26.08.2013.

Okončan postupak mirenja

Na današnjem sastanku Vlade i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara te Hrvatskog liječničkog sindikata okončan je postupak mirenja  u kojem je donesen zaključak da  postupak mirenja nije uspio.

više...