Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
19.02.2013.

SPORTSKI SUSRETI 2013. GODINE

I ove godine će u Umagu biti organizirani Sindikalno sportski susreti zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj skrbi, a održat će se od 22. do 26. svibnja 2013. godine

više...
25.01.2013.

Analiza Državnog proračuna za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

Matica hrvatskih sindikata izradila je analizu Državnog proračuna za 2013. godinu i projekciju Državnog proračuna za 2014. i 2015. godinu.

više...
19.12.2012.

Novi TKU stupio na snagu

Nakon što je dana 12. prosinca 2012. godine 6 sindikata potpisalo Vladin prijedlog novog Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, isti je danom objave stupio na snagu.

više...
19.12.2012.

Mediji o štrajku i nezadovoljstvu medicinskih sestara i tehničara

Nakon održanog štrajka, dva prosvjeda i javnog izražavanja nezadovoljstva zbog smanjivanja i ukidanja pojedinih prava iz kolektivnih ugovora, mediji su popratili priče medicinskih sestara i tehničara.

više...