Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
15.10.2012.

JAVNI POZIV

U Narodnim novinama br. 107/2012 objavljen je javni poziv svim sindikatima zainteresiranima za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama za dostavljanje podataka o broju članova radi utvrđivanja sastava pregovaračkog odgvora sindikata u skladu s člankom 11. stavkom 2. Zakona.

više...
20.09.2012.

Vlada RH jednostrano raskinula TKU. Sindikati se spremaju za pravnu borbu i štrajk

Vlada RH je 17. rujna 2012. godine jednostrano raskinula Temeljni kolektivni ugovor i najavila početak pregovaračkog procesa za ugovaranje novoga.

više...