Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Dopis Ministarstva zdravstva zdravstvenim ustanovama: Obavljanje poslova vezano uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19
  05.12.2020.

Dopis Ministarstva zdravstva zdravstvenim ustanovama: Obavljanje poslova vezano uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19

Ministarstvo zdravstva je 4. prosinca 2020. godine  uputilo zdravstvenim ustanovama dopis u  vezi obavljanja poslova vezano uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od  bolesti COVID - 19. U dopisu se navodi da je radnicima koji su privremeno raspoređeni na obavljanje poslova vezano uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID 19, za vrijeme obavljanja tih poslova, potrebno utvrditi dodatak za posebne uvjete rada radnog mjesta na koje su privremeno raspoređeni.

Navode i da je u proceduru donošenja upućena Odluka kojom se utvrđuju posebne nagrada radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezano uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID - 19, u iznosu od 10% od osnovne plaće radnika, kao i mogućnost radnicima koji su privremeno raspoređeni na obavljanje poslova vezano uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID -19 da umjesto plaće za tekući mjesec koju su ostvarili temeljem privremenog rasporeda uvećanu za posebnu nagradu, za to razdoblje ostvare plaću u visini prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca prije privremenog rasporeda, ako je to za njih povoljnije. Navedena rješenja iz predmetne odluke primjenjivala bi se počevši s plaćama za studeni 2020. godine.

Podsjećamo, naš je Sindikat od početka pandemije zahtijevao da se medicinske sestre i medicinski tehničari nagrade za izniman doprinos i požrtvovnost kojom svakodnevno skrbe o oboljelim pacijentima. Tako smo zajedno s Hrvatskom komorom medicinskih sestara i Hrvatskim nacionalnim savezom sestrinstva još početkom travnja ove godine uputili dopis Ministarstvu sa zahtjevom za nagrađivanje odnosno stimulaciju medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima.

U listopadu ove godine četiri su sestrinske organizacije, naš Sindikat, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatski nacionalni savez sestrinstva i Hrvatska udruga medicinskih sestara ponovno uputile zahtjev Ministarstvu zdravstva za nagrađivanjem medicinskih sestara i medicinskih tehničara.

Sindikat je početkom studenog uputio dopis Ministarstvu zdravstva u kojem ukazujemo da su zemlje u našem okruženju utvrdile određene dodatke na plaću medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima koji rade s bolesnicima oboljelima od bolesti COVID - 19 i zahtijevali od Ministarstva zdravstva da se i u našoj zemlji slijedi takav primjer. Nakon toga, uputili smo još jedan dopis u kojem smo tražili određene dodatke na uvjete rada medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima koji rade o oboljelima od korona virusa.

S obzirom da se nalazimo u izvanrednim okolnostima epidemije velikih razmjera u kojima medicinske sestre i medicinski tehničari odgovorno i  nadljudskim naporima  svakodnevno osiguravaju kvalitetnu zdravstvenu skrb bolesnicima oboljelima od bolesti COVID - 19, smatramo da je donošenje Odluke o nagrađivanju ne samo opravdano nego i nužno.

Ovdje možete preuzeti Dopis MIZ Obavljanje poslova vezano uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja