Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
  30.10.2013.

Glavna tema pregovora - dežurstva, pripravnost i rad po pozivu

Glavna tema završne faze pregovora na jučerašnjem sastanku bili su otvoreni članci u svezi dežurstva, pripravnosti i rada po pozivu o kojima su predstavnici sindikata i resornog Ministarstva konstruktivno pregovarali.

Novi sastanak zakazan je za danas 30. listopada 2013. gdje će se predstavnici Ministarstva očitovati u svezi spornih pitanja  s obzirom da su predstavnici Sindikata iznijeli neke primjedbe u svezi navedenih članaka.

 

 

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja