Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Međunarodni dan javnih službi, 23.06.2021.
  22.06.2021.

Međunarodni dan javnih službi, 23.06.2021.

Ujedinjeni narodi proglasili su 23.06. Međunarodnim danom javnih službi.

Međunarodni dan javnih službi obilježavamo da bi istaknuli važan doprinos radnika javnih službi društvu i zajednici.

Pandemija je pokazala koliko je važan doprinos naših članova i drugih radnika u održavanju našeg društva. Djelatnici javnih službi omogućuju ljudima uživanje njihovih ljudskih prava, osiguravaju da zemlje postižu ciljeve održivog razvoja i da EU ostvari europski stup socijalnih prava.

Izvršni odbor EPSU-a zajedno sa zemljama članicama u Europi ove godine Međunarodni dan javnih službi posvećuje u znak zahvale svim radnicima u javnim službama koji su tokom pandemije izlagali svoje živote riziku, a posebno zdravstveni radnici od kojih su mnogi imali COVID19, a nekoliko tisuća ih je preminulo u Europi.

Na Međunarodni dan javnih službi pozivamo sve vlade i poslodavce na donošenje racionalnih politika u korist radnika i društva u cjelini, suprotno od donošenja politika štednje koje narušavaju socijalni mir u društvu.

Pandemija je pokazala koliko je naš rad važan za naše zajednice, ali s druge strane pandemija je pokazala da su naše javne službe nedovoljno financirane.

Jačanje javnih usluga mora biti temeljni dio svake strategije za pokretanje gospodarstava, otvaranje radnih mjesta i stvaranje društava s više jednakosti u kojima ljudi mogu uživati ​​svoja ljudska prava.


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja