Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

  22.10.2013.

Nastavak pregovora u srijedu 23. listopada 2013.

Na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu zdravlja predstavnici sindikata i resornog Ministarstva konstruktivno su razgovarali o spornim pitanjima Kolektivnog ugovora.

Obje ugovorne strane raspravljale su o člancima Kolektivnog ugovora o kojima nije postignuta suglasnost te u u tom vidu davale prijedloge u svezi rješavanja pitanja oblika rada kao i dodatke na uvjete rada.

Pregovori se nastavljaju i dalje, a novi sastanak održat će se u srijedu 23. listopada u 11:00 sati.

hrt.hr: Nema dogovora u Ministarstvu zdravlja

dnevnik.hr: Babić:Tko god ima iluziju da će kupujući vrijeme oslabiti štrajk, vara se!

business.hr: Još nema dogovora oko KU za zdravstvo, nastvak pregovora u srijedu.

glasistre.hr. Nema dogovora oko KU za zdravstvo.


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja