Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
  19.11.2013.

Obavijest

Poštovani,

slijedom brojnih upita u svezi Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji je parafiran dana 14. studenog 2013. godine naglašavamo kako je u navedenom Kolektivnom ugovoru u načelu postignut sporazum oko sadržaja Ugovora, ali isti ne proizvodi pravne učinke dok ga ugovorne strane ne potpišu.

U navedenom Kolektivnom ugovoru obuhvaćene su sve razine obrazovanja sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.

Predmetni zakon određuje da se akademski nazivi stječu završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija,diplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Stručni nazivi stječu se završetkom stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija.

Zakon ne izdvaja posebna sveučilišta i veleučilišta jer Rektorski zbor donosi i dopunjava popis akademskih naziva prema zakonskim odredbama.

Na temelju Sporazuma skolopljenog dana  26. rujna 2013. između resornog Ministartsva i HSSMS - MT određena je radna skupina koja predlaže izmjene uredbe o koeficijentima složenosti poslova za sve razine obrazovanja o čemu smo Vas izvijestili na web stranici objavom potpisanog Sporazuma i Zaključaka.

Ujedno Vas obaviještavamo da imamo povratnu informaciju da resorno Ministarstvo postupa sukladno navedenom Sporazumu koji se treba riješiti na nacionalnoj razini uz aktivno sudjelovanje nadležnih institucija koje prate problematiku u sestrinstvu.

 

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja