Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Obavijest o održanom sastanku u Ministarstvu zdravstva, 11. listopada 2021.
  13.10.2021.

Obavijest o održanom sastanku u Ministarstvu zdravstva, 11. listopada 2021.

Poštovani članovi,

dana 11. listopada 2021. u Ministarstvu zdravstva održan je sastanak predstavnika Ministarstva, Sindikata medicinske sestre/tehničari zajedno, Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, te Hrvatske komore medicinskih sestara.

Na sastanku smo iznijeli stavove našeg Sindikata i prezentirali radnje i aktivnosti koje poduzimamo s ciljem rješavanja postojećih problema.

Napominjemo da naš Sindikat podržava sve aktivnosti sestrinskih udruga radi promicanja i zaštite prava i interesa medicinskih sestara i tehničara stoga smo iznenađeni postupanjem kolega iz Sindikata medicinske sestre/tehničari zajedno koji su sudjelovali u konstruktivnoj raspravi i na navedenom sastanku izrazili slaganje sa našim stavovima, da bi kasnije prema svojim članovima iznijeli neistinite tvrdnje navodeći da su ostali sindikati i Komora pozvani na sastanak sa namjerom da se diskreditira njihov Sindikat.

Kako o tome nema riječi ni govora, pozivamo vas da u nastavku pročitate Dopis u kojem vas  obavještavamo o detaljima na održanom sastanku.

Dopis-sastanak 11.10.2021. MIZ


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja