Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
  28.12.2022.

Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

U Narodnim novinama broj 151/2022 objavljen je tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji, izuzev članaka 55. i 56., stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Neke od izmjena Zakona o radu odnose se na sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, način obavljanja stalnih sezonskih poslova, rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu, dodatni rad za drugog poslodavca, minimalno povećanje plaće za rad radnika nedjeljom (50%), neplaćeni dopust od 5 dana godišnje za pružanje osobne skrbi članu obitelji ili kućanstva kao i pravo na odsutnost s posla zbog osobito važnih i hitnih obiteljskih razloga radnika i dr.

NARODNE NOVINE: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu NN 151/2022


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja