Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Odluka Vlade o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s prebivalištem s područja pogođenog potresom (NN 2/2021)
  10.01.2021.

Odluka Vlade o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s prebivalištem s područja pogođenog potresom (NN 2/2021)

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 07. siječnja 2021. donijela je Odluku da se državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije na kojem je proglašena katastrofa uzrokovana potresom od 29. prosinca 2020., odobrava plaćeni dopust u trajanju od 10 radnih dana, radi otklanjanja posljedica potresa, neovisno o odredbama kolektivnih ugovora.

Plaćeni dopust može se koristiti tijekom 2021.

Odluku o korištenju plaćenog dopusta donosi čelnik tijela, vodeći računa o zahtjevu službenika i namještenika i potrebama službe.

Odluku možete pročitati na stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja