Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Pokretanje Europske građanske inicijative -"Pravo na lijek: podijelimo rješenje - bez profitiranja od pandemije "
  30.11.2020.

Pokretanje Europske građanske inicijative -"Pravo na lijek: podijelimo rješenje - bez profitiranja od pandemije "

Pokretanje Europske građanske inicijative

Pravo na lijek: podijelimo rješenje - bez profitiranja od pandemije
Right To Cure: Share the Solution - No Profits on Pandemic

Široka koalicija sindikata u zdravstvu, nevladinih organizacija, aktivističkih skupina, udruženja studenata i zdravstvenih stručnjaka 30. studenog pokrenut će Europsku građansku inicijativu.
Njihov je cilj uvjeriti Europsku komisiju da poduzme mjere kako bi se osiguralo da prava intelektualnog vlasništva, kao što su patenti, ne ograniče dostupnost tretmana i cjepiva protiv bolesti COVID-19.

Europska građanska inicijativa omogućava građanima EU da predlažu propise ako skupe 1 milijun potpisa u razdoblju od godine dana.

Ova obvezujuća inicijativa još je jedan način za izražavanje zabrinutosti udruga civilnog društva, stručnjaka za javno zdravstvo i svjetskih vođa koji strahuju da bi nova cjepiva i terapije mogli biti dostupni samo malom dijelu populacije zbog financijskih i logističkih barijera.

Ohrabrujuće vijesti o tome da smo nadomak stvaranja učinkovitog cjepiva protiv novog koronavirusa, kao i prvotnu zahvalnost znanstvenicima na njihovom impresivnom radu zamijenile su procjene cijena koje će farmaceutska društva naplatiti, te povezano opterećenje za bolesnike i države.

Dan pokretanja inicijative, 30. studenog, nije odabran slučajno.

To je dan uoči Svjetskog dana AIDS-a, kada pokazujemo svoju podršku ljudima koji žive s HIV-om i koji su njime pogođeni. Milijuni ljudi su umrli jer si nisu mogli priuštiti terapiju i zaštitu. Nakon desetljeća borbe, farmaceutska društva bila su prisiljena otkazati svoje patente.

Među 20 udruga pacijenata, organizacija civilnog društva i sindikata u Hrvatskoj koji su do sad podržali Inicijativu je i naš Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara.

Podršku inicijativi možete potpisati na službenom portalu Europske građanske inicijative.


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja