Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
11.12.2019.

Priopćenje - Vrhovni sud RH donio odluku o načinu plaćanja dežurstva zdravstvenim radnicima

Priopćenje - Vrhovni sud RH donio odluku o načinu plaćanja dežurstva zdravstvenim radnicima

Dana 10.12.2019. je na stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske objavljeno priopćenje u kojem je navedeno da je na osmoj sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda RH koja je održana u ponedjeljak 9. prosinca 2019. godine, zbog različite sudske prakse glede prava na uvećanje plaće za sate ostvarene u prekovremenom radu, zauzeto slijedeće pravno shvaćanje:

"Zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 143/13 i 96/15, dalje: KU) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu."

Iako mediji navedeno prenose kao pitanje koje se tiče liječnika, isto se odnosi i na medicinske sestre odnosno sve zdravstvene radnike.

Budući da je izdano samo priopćenje Vrhovnog suda, ne možemo ulaziti u detaljnija obrazloženja dok nam ne bude dostupna donesena odluka.

Međutim, želimo Vas obavijestiti da smo danas kontaktirali ministra zdravstva Milana Kujundžića te direktora Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske Dražena Jurkovića i zatražili hitan sastanak kako bismo što je moguće prije pristupili rješavanju navedenog pitanja.

Napominjemo da ćemo odmah zatražiti i otvaranje pregovora i izmjenu odredbe članka 49. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i to na način kako smo predlagali tijekom pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora odnosno Dodatak II Kolektivnom ugovoru.

Naš je cilj da se navedeno pitanje riješi za sve medicinske sestre u svim zdravstvenim ustanovama, kako za prekovremene sate ostvarene ranijih godina tako i za buduće razdoblje te ćemo u tom smjeru poduzeti sve radnje koje se ukažu potrebnim.