Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Priopćenje za javnost, 29. listopada 2022.
  29.10.2022.

Priopćenje za javnost, 29. listopada 2022.

Priopćenje za medije - 29. listopada 2022.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

nakon sastanka Glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara održanog 29. listopada 2022. donesena je

O D L U K A kojom se PRIHVAĆA

ponuda Vlade RH od 26. listopada 2022. vezano uz sadržaj Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koja uključuje:

  • povećanje osnovice za izračun plaće u 2022. godini za 6% od 1. listopada 2022. (isplata u studenom);
  • povećanje osnovice za izračun plaće za 2% od 1. travnja 2023. (isplata u svibnju 2023.);
  •  godišnja nagrada za božićne blagdane (božićnica) za 2022. godinu u iznosu 1.750,00 kuna, a za 2023. godinu 232,27 eura
  • regres za 2023. godinu u iznosu 232,27 eura
  • dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2022. godinu u iznosu 753,45 kune, a za 2023. godinu 100,00 eura
  • obvezu tijekom trećeg tjedna mjeseca rujna 2023. godine ponovno pristupiti pregovorima o visini osnovice za 2023. godinu

Prihvaćanjem ove ponude osigurali smo pretpostavku za potpisivanje Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike javnih službi kojim smo od 1. svibnja 2022. do 1. travnja 2023. za ukupno 12.4448 % osigurali povećanje osnovice i ostalih materijalnih prava (dara za dijete za 2022. i 2023., božićnice za 2022. i 2023. i regresa za 2023.) te dogovorili obvezu tijekom trećeg tjedna mjeseca rujna 2023. godine ponovno pristupiti pregovorima o visini osnovice za 2023. godinu, čime smo kao i u svakim pregovorima dosad poboljšali materijalni status djelatnika u javnim službama pa tako i u sustavu zdravstva.


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja