Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
  21.11.2013.

U srijedu 20. studenog 2013. održan sastanak Glavnog vijeća, Predsjedništva i Nadzornog odbora

U srijedu, 20. studenog 2013. godine u dvorani restorana Obrtnički dom, Trg Mažuranića 13 u Zagrebu održan je sastanak Glavnog vijeća, Predsjedništva i Nadzornog odbora HSSMS - MT u svrhu prihvaćanja parafiranog Kolektivnog ugovora.

Nakon konstruktivne rasprave, iznijetih prijedloga i komentara,  usuglašeni su zajednički stvavovi i mišljenja te su slijedom toga članovi Glavnog vijeća jednoglasno prihvatili parafirani Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

O svim daljnjim aktivnostima u radu Sindikata redovito ćemo vas informirati.

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja