Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
  29.06.2021.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Poštovani članovi HSSMS – MT,

obavještavamo Vas da je Vlada RH je na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2021. godinu.

Za nas je ovaj Zakon vrlo bitan jer je tim Zakonom Vlada donijela Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za  prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naime, u Zakonu je bitan članak 7a. i 7 b. te čl. 13 st. 1.

Čl. 7a. ističe da je Vlada donijela Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za  prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

U narednim danima Ministarstvo zdravstva uputiti će ravnateljima ustanova naputak o načinu i dinamici isplate navedene razlike plaće.

Sindikalne povjerenike pozivamo da od ravnatelja/ica za naše članove zatraže obračun i isplatu navedene razlike.

Članovima sindikata za koje smo pokrenuli tužbu za isplatu razlike plaće za prekovremene sate predlažem da sklope nagodbu, naravno uz namirenje troškova podnošenja i povlačenja tužbe, te da u postupak eventualne nagodbe uključe odvjetnika koji im vodi spor oko tužbe.

U prijelaznim i završnim odredbama u članku 13. Zakona izrečeno je da se za vrijeme važenja ovoga Zakona neće primjenjivati Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama.

Napokon, možemo istaknuti da su uvaženi zahtjevi Sindikata o podmirenju troškova isplate razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad i to od prosinca 2013.

U nastavku možete preuzeti:

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja