Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara


Nadzorni odbor

Članovi V. saziva Nadzornog odbora HSSMS MT

  1. Bilić Joško - HMP Split
  2. Đurić Ružica - OB Vukovar 
  3. Oštarjaš Stjepan- Bolnica Klenovnik 
  4. Pedišić Sandra - Klinika za ženske bolesti
  5. Zaninović Nataša - DZ Zagreb centar

 

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja