Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Nadzorni odbor

Članovi V. saziva Nadzornog odbora HSSMS MT

  1. Bilić Joško - HMP Split
  2. Đurić Ružica - OB Vukovar 
  3. Oštarjaš Stjepan- Bolnica Klenovnik 
  4. Pedišić Sandra - Klinika za ženske bolesti
  5. Zaninović Nataša - DZ Zagreb centar