Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Predsjednik Glavnog vijeća Sindikata

ANICA PRAŠNJAK, bacc.med.techn.

Predsjednica Glavnog vijeća

Rođena je 1959. g. u Starim Mikanovcima, općina Vinkovci. Srednju školu za medicinske sestre završila je u Vinkovcima. 1978. g. počinje raditi u Klinici za Infektivne bolesti u Zagrebu, gdje i danas radi. Uz rad završila je Višu medicinsku školu pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu i treću godinu studija na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu i stekla naziv ''prvostupnica'', (baccalaureus).

Radi kao glavna sestra odjela, radi u timu za trajnu izobrazbu medicinskih sestara Klinike, te je član internog povjerenstva za kategorizaciju bolesnika u Infektivnoj Klinici.

Mentor na Visokom zdravstvenom učilištu u Zagrebu.

Član je povjerenstva za područje sestrinstva pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Član je Sektorskog vijeća za zdravstvo i socijalnu skrb imenovana od Agencije za strukovno obrazovanje – Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

U rad Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara aktivno je uključena od 1991.god., član Izvršnog odbora sindikata od 1993. – 1999. god., od 1999. god. član Predsjedništva Sindikata, a od 2003. g. Predsjednica Sindikata. 23. travnja 2009. godine preuzela je dužnost predsjednice Glavnog vijeća Sindikata.

Član Pregovaračkog odbora sindikata za Kolektivni ugovor u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Član je Glavnog vijeća i Predsjedništva Matice hrvatskih sindikata.

Imenovana u Standing Committee on Health and Social Services EPSU – Europskih sindikata javnih službi.

Član Izvršnog odbora Sindikata javnih službi regije Jugoistočne Europe PSI-a – Public Services International.