Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Predsjednik sindikata

BRANKICA GRGURIĆ

Predsjednica Sindikata, dipl.med.techn.

Rođena 5. studenog 1960. godine u Zagrebu. Srednju i višu medicinsku školu završila je u Zagrebu. Diplomirala na specijalističkom diplomskom stručnom studiju 2013. godine. Zaposlena je u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu kao medicinska sestra za kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija.

Od 1991. godine je član Izvršnog odbora, a 1996. godine postaje predsjednica podružnice OB „Sveti Duh“ koju funkciju obnaša i danas. Pohađa brojne seminare za edukaciju sindikalnih članova, stručne tečajeve, radionice.

Član je Radne grupe za prevenciju ubodnih incidenata. Obnašala je dužnost člana Izbornog povjerenstva, a imenovana je za člana Predsjedništva 2003. godine.

Članica je i Povjerenstva za bolničku djelatnost HSS MS – MT.

Bila je član radne skupine „Potrebe za novim vještinama pri EPSU-u. Sudjeluje na HOSPEEM-EPSU u vezi implementacije Direktive 2010/32 te aktivno učestvuje u planiranim aktivnostima HSS MS – MT.