Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Predsjedništvo

Predsjedništvo Sindikata čini 10 članova Sindikata. Na sastancima Predsjedništva uz članove Predsjedništva  nazočni su Predsjednik Sindikata, Predsjednik Glavnog vijeća i Stručna služba. Pravo glasa pri odlučivanju imaju članovi Predsjedništva te Predsjednik Sindikata i Predsjednik Glavnog vijeća.

1. JAGODA BUDIŠA - rođena 25. prosinca 1955 godine u Drnišu. Srednju medicinsku školu završila je u Zagrebu. Zaposlena je u Stomatološkoj poliklinici od 1979. godine (38 godina).

Na početku radila na radnom mjestu medicinske sestre na Odjelu konzervative, a od 1994. godine na Odjelu oralne i dentalne patologije s parodontologijom – specijalistika.
Član je i Predsjednica podružnice Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara od samih početaka, punih 25 godina. Zamjenica je člana Radničkog vijeća.
Aktivno sudjeluje na stručnim seminarima, sindikalnoj edukaciji i prosvjedima

2. BISERKA CVITKOVIĆ - rođena u Golubovcu (Općina Zlatar) 28. studenog 1957. godine. Srednju medicinsku školu završila u Varaždinu, te Školu za instrumentarke u Mariboru.

Zaposlena u Klinici za dječje bolesti Zagreb od srpnja 1977. godine (36 i pol godina), gdje i danas radi. U Klinici je član Debratima - tima za djecu sa rijetkim i posebnim bolestima. Član je radničkog vijeća - 3. mandat. Član je Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara od samog osnutka, te Predsjednica Podružnice već 4 mandata. Aktivno sudjeluje na stručnim seminarima i sindikalnoj edukaciji.

3. SILVANA GANZA – – rođena 1958. godine u Supetru na otoku Braču. Medicinsku školu završila je Splitu. Zaposlena je u KBC Split od 1977. godine. Prvih 12 godina radila je na ORL klinici, zatim na Odjelu centralne sterilizacije, a sada profesionalno obnaša dužnost sindikalnog povjerenika. Udana je i majka dvoje djece.

Član je sindikata od 1991. god., a kao predstavnik svog odjela član je Izvršnog odbora podružnice od 1995. god. U idućem sazivu izvršnog odbora (1999.g.) izabrana je za blagajnicu, koju dužnost je obavljala do 2002. god., kada preuzima mjesto potpredsjednice podružnice Split. 2003. godine na godišnjoj skupštini dolazi do odvajanja od Doma zdravlja i osnivanja podružnice KB Split, čija je predsjednica i danas.

Obnašala dužnost člana Upravnog vijeća KBC Split u dva mandata. Pohađala je seminare za edukaciju sindikalnih članova. Bila član Glavnog vijeća Sindikata u 3 mandata. Imenovana je za člana radne skupine „Zapošljavanje i zadržavanje radnika“ pri EPSU-u.

4. ROBERT IVŠAK -  Rođen 24.06.1972. u Zagrebu, gdje je 1992. godine završio srednju medicinsku školu. Po završetku srednje škole zapošljava se u „Bolnici za kronične bolesti dječje dobi“ u Gornjoj Bistri, a od 18.01.1994. zaposlen je u KBC Sestre milosrdnice, kao medicinski tehničar u operacijskoj sali Klinike za kirurgiju.

Član HSSMS-MT od 1994. godine, a od 2005. sindikalni povjerenik Klinike za kirurgiju i član Izvršnog odbora. Na Godišnjoj Skupštini 2008. godine potvrđen je za Predsjednika podružnice, koju funkciju obavlja i danas. Na izborima za Radničko vijeće KBCSM 2011. godine, većinom glasova izabran je za Predsjednika glavnog radničkog vijeća, a odlukom glavnog radničkog vijeća izabran je i za predstavnika radnika u Upravnom vijeću KBCSM. Nakon pohađanja seminara u Tuheljskim Toplicama, član je Odbora zaštite na radu.
Aktivno sudjeluje u radu kolegija glavnih sestara klinika kao pozitivan novitet zbog bržeg protoka informacija vezano uz sindikalnu problematiku (novi komunikacijski kanal).

5. VESNA JURKOVIĆ – rođena 1959. godine u Slavonskom Brodu. Medicinsku školu završila je u Slavonskom Brodu. Zaposlena je u OB Josip Benčević - na odjelu urologije u urološko - endoskopskoj ambulanti. Ima 34 godina radnog staža.

Krajem 1990. god. osnovan je Sindikat medicinskih sestara u Slavonskom Brodu, gdje je obnašala dužnost predsjednice. 1995. god. priključuju se Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara – medicinskih tehničara, i od tada vrši dužnost predsjednice podružnice Slavonski Brod. Pohađala je seminare za edukaciju sindikalnih članova. U I. i II. sazivu bila je član Glavnog vijeća HSS MS – MT.

6. BRANKICA MARUŠIĆ - Rođena 1961.godine u Belišću. Medicinsku školu završila 1979.godine u Osijeku. Iste godine se zapošljava u Domu zdravlja Valpovo, gdje i danas radi. Uskoro navršava 35 godina radnog staža.

Zadnjih 11 godina radila je u patronaži, a od nedavno radi u Specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji. Udana -majka troje djece. Aktivna je članica Sindikata od 2005.godine. Prije dvije godine izabrana je za predsjednicu Podružnice Doma zdravlja Valpovo. Iste godine je izabrana za članicu Glavnog vijeća sindikata gdje aktivno sudjeluje u svim sindikalnim aktivnostima. 2014.godine većinom glasova izabrana je za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo.

7. MARIJANA SMOLČIĆ - Rođena u Gospiću, 1963. godine. Srednju medicinsku školu završila u Zagrebu (škola Mlinarska). Na Višoj medicinskoj školi diplomirala je 1994. g., a 2002. završila i treću razlikovnu godinu studija sestrinstva na Visokom zdravstvenom učilištu te stekla stručni naziv – prvostupnica sestrinstva.

Na Klinici za infektivne bolesti radila 32 godine. Članica je HSSMS-MT od samog osnutka – od 1991 g. Bila v.d. predsjednice podružnice u pola mandata. Član je izvršnog odbora podružnice i predstavnik HSS MS - MT u Savjetu za zdravlje grada Zagreba. Tijekom dosadašnjega rada prisustvovala je nizu stručnih edukacijskih tečajeva, seminara i kongresa, obnašala dužnost mentorice kolegija «Zdravstvena njega odraslih» na Zdravstvenom veleučilištu, te voditeljice tima medicinskih sestara kabineta za bronhoskopiju koji se nalazi pri Zavodu za akutne respiratorne infekcije. 

8. MARICA STANIĆ - Rođena je 1955. godine u Čepinu gdje je završila osnovnu školu. Po završetku srednje medicinske škole u Osijeku, zasniva radni odnos u tada Općoj bolnici Osijek na odjelu za neuropsihijatriju. U stalnom je radnom odnosu od 1975. godine.

Nakon 8 godina rada na odjelu, prošla edukaciju za EEG tehničara i počinje raditi na mjestu EEG tehničara na odjelu za neurologiju.
Član je Sindikata od osnutka, a 1998. godine aktivno se uključuje u rad Sindikata i postaje član izvršnog odbora podružnice Osijek. Pohađala seminare za edukaciju članstva. U 2007. godini nakon razdruživanja podružnice Osijek na nekoliko novih podružnica, izabrana je za predsjednicu podružnice Osijek koja okuplja članstvo u KBC Osijek.

9. DAJANA SUBIĆ – rođena 1963. godine u Zadru. Medicinsku školu završila u istom gradu 1982. godine. Od 28 godina radnog staža 5 godina radila je u OB Zadar (šok soba), a ostalih 23 godine u ambulanti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Sada je zaposlena u ambulanti u koncesiji u Zadru.

Član je Izvršnog odbora podružnice od 1992. god., te 1998. godine postaje predsjednica podružnice na zamjeni, a potom je na prvim slijedećim izborima  i izabrana većinom glasova. Godine 2011. četvrti je puti izabrana za predsjednicu podružnice Zadar. Pohađala je seminare za edukaciju članstva. Član je Glavnog vijeća HSS MS – MT u drugom mandatu. Član je  GSV – a za Zadarsku županiju, u kojem trenutno obnaša funkciju potpredsjednice. Predsjednica je povjerenstva za PZZ HSSMS-MT. Član je partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala zadarske županije. Član je radne grupe IPE3 zadarske županije, a također je član Savjeta za zdravlje zadarske županije.