Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

FO(U)R KINGS - premium proizvodi od buče

FO(U)R KINGS - premium proizvodi od buče nude vrhunske proizvode od buče za članove sindikata.

U nastavku ponuda:

FO(U)R KINGS poklon paket sa slanim i ljutim sjemenkama: 149,00 kn + PDV

FO(U)R KINGS poklon paket s dvjema vrstama choco sjemenkama: 169,00 kn + PDV

FO(U)R KINGS poklon paket s kombinacijom sjemenkici (jedne slane ili ljute, a druge choco): 159,00 kn + PDV

U nastavku možete preuzeti ponudu proizvoda.

FO(U)R KINGS - Premium proizvodi od buče

FO(U)R KINGS - Naša priča

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja