Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Kazalište Komedija

Povoljnosti pri kupnji kazališnih karti

Povoljnosti pri kupnji kazališnih karti

Članovi sindikata učlanjenih u Maticu ostvaruju 20% popusta pri kupnji ulaznica za predstave kazališta KOMEDIJA.

U kazalištu ZKM članovi sindikata Matice ostvaruju popust od 30% pri kupnji ulaznica.

TEATAR &TD članovima sindikata nudi rezervaciju ulaznica po cijeni od 30 kn (na blagajni su 40 kn).

Kazalište KNAP za članove sindikata nudi cijene ulaznica za večernje predstave iznosi 45 kn (regularna cijena je 70 kn).

U kazalištu SVAROG članovi sindikata ostvaruju 50% popusta pri kupnji ulaznica za predstave ovog kazališta.

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja