Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT

Varteks

Varteks je modna kompanija koja kreira i stvara modernu poslovnu odjeću, koristeći pri tome najkvalitetnije tkanine i vrhunski design.

VARTEKS omogućava članovima Sindikata popust za VIP klijente od 20%.

Varteks je modna kompanija koja kreira i stvara modernu poslovnu odjeću, koristeći pri tome najkvalitetnije tkanine i vrhunski design.

VARTEKS omogućava članovima Sindikata popust za VIP klijente od 20%.

Kvaliteta odijela je usporediva s onima koje radnici Varteksa i sami rade za Boss i J. Lindeberg, a materijali su vrhunski kao npr. Marzotto (koji je jedini strateški dioničar Bossa), Angelico itd.

Odlična muška odijela kao i žensku klasičnu / poslovnu eleganciju, možete vidjeti na https://www.varteks.com/shop ili primjerice odijela na  https://www.varteks.com/shop/muskarci/muska-odijela

Pravo na povoljniju kupnju članovi ostvaruju predočenjem članske iskaznice i uz pomoć identifikacijskog koda: HSSMSMT1na blagajnama.

Kada Varteks ima aktivne i druge prodajno promotivne akcije uz koje se odobrava popust, članovi ostvaruju pravo na onu opciju koja im je cjenovno povoljnija. Popust od 20% ne može se zbrajati s ostalim popustima.

MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja