Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
16.03.2020.

Odgovor HZZO-a vezano uz utvrđivanje koronavirusa kao profesionalne bolesti

Odgovor HZZO-a vezano uz utvrđivanje koronavirusa kao profesionalne bolesti

Nastavno na dopis koji smo uputili sa zahtjevom da se pokrene postupak priznavanja infekcije koronavirusne bolesti kao profesionalne bolesti medicinskih sestara i medicinskih tehničara ovim putem Vas obavještavamo da smo zaprimili odgovor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje vezano uz navedeni dopis.

U nastavku možete pročitati dopis HZZO-a.

HZZO- Dopis- Utvrđivanje koronavirusne bolesti kao profesionalne bolesti