Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”

Solidarnost

Dopis u svezi pogodnosti

Obrazac za isplatu sredstava solidarnosti prema Pravilniku

Obrazac za isplatu potrebe JOPPD-a (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja)

Prilog obrascu JOPPD

Obrazac putnog naloga

Obrazac putnog naloga (popunjavanje putem računala)