Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
27.03.2018.

Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, 26.03.2018.

Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, 26.03.2018.

U ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, ministar zdravstva Milan Kujundžić i predsjednici dvaju reprezentativnih sindikata Brankica Grgurić i Stjepan Topolnjak potpisali su Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Ugovor je potpisan na rok od 12 mjeseci, a razina materijalnih i ostalih prava ostaje na razini dosadašnjeg Kolektivnog ugovora.

U prilogu možete preuzeti Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja potpisan 26. ožujka 2018.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, 26.03.2018.