Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

HSSMS-MT
“Najbolji obol kojeg sestra može dati narodu, jeste uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu”
29.03.2013.

Sretan Uskrs

Sretan Uskrs svim članovima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara!